Home


Fundacja Pomocy na Rzecz
Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych
i z Dysfunkcją Neurologiczną

fundacja wstan logo
KRS: 0000367755
Aktualności:
01.12.2020
Polska Korporacja Recyklingu wspólnie z Fundacją "Wstań" zainicjowała akcję: "Lubelskie firmy dla lubelskich szpitali", wpłacając na początek 30 tys zł zbiera pozostałe środki od lubelskich firm na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego lubelskich szpitali.

Wszyscy, którzy chcą się dołączyć do naszej zbiórki uprzejmie prosimy o wpłatę na konto Fundacji Pomocy na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych i z Dysfunkcją Neurologiczną "Wstań" na konto nr 39 2030 0045 1110 0000 0275 1390, z dopiskiem " na odziez ochronną".

W lubelskich szpitalach brak jest podstawowych środków ochrony, prosimy więc o pomoc w ich zakupie.


Szanowni Państwo!

Nasza fundacja jest małą rodzinną fundacją działającą w Lublinie, która w zakresie swoich działań ma w szczególności:
  • Utworzenie i prowadzenie Centrum Rehabilitacj pacjentów po urazach spowodowanych wypadkami komunikacyjnymi oraz innymi nagłymi zdarzeniami, w tym szczególnie z dysfunkcją neurologiczną;
  • Finansowanie badań i zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych, sanatoryjnych i rehabilitacyjnych dla swoich podopiecznych
  • Finansowanie opieki, specjalistycznych leków, preparatów medycznych oraz środków i urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych o przeznaczeniu indywidualnym, bądź zbiorowym;
  • Organizowanie stałego wsparcia i pomocy dla podopiecznych Fundacji;
  • Organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowo-artystycznej; wspieranie indywidualnej twórczości artystycznej, w tym poprzez tworzenie pracowni, prowadzenie kursów, przeglądów, wystaw, działalność wydawniczą i popularyzatorską;
  • Organizowanie i finansowanie kształcenia, podnoszenie kwalifikacji, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz innych działań mających na celu powrót poszkodowanych do pełnej sprawności psycho-ruchowej oraz, jeżeli to możliwe – aktywności zawodowej
Archiwum

Dane kontaktowe

email: info@fundacjawstan.pl
tel. 513 506 858
Nr konta:Bank BGŻ:
39 2030 0045 1110 0000 0275 1390
KRS:0000367755

© Copyright 2022 Fundacja Wstań - All Rights Reserved